Rejestr prowadzony jest przez Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Gminy Dopiewo.