Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.18.2016 o wydaniu przez Wójta Gminy Dopiewo dnia 19 grudnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewd. 473/4 obręb Dąbrowa gmina Dopiewo