Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.11.2016 o wydaniu przez Wójta Gminy Dopiewo dnia 7 listopada 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz ze zbiornikiem podziemnym oraz myjnią samochodową na działce o nr ewd. 103/6 obręb Więckowice, gmina Dopiewo