Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.2.2016 o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków na terenie działek o nr ewid. 147/4 oraz 147/5 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo