Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.6.2015 o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu poligraficznego na terenie działki o nr ewid. 366/5 w miejscowości Dąbrowa, gmina Dopiewo