Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Dopiewo

 

W skład jednostek organizacyjnych Gminy wchodzą:

1) jako jednostki budżetowe:

- Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie

- Żłobek i Przedszkole Publiczne „Iskierki” w Skórzewie

- Przedszkole Publiczne „Leśne Duszki” w Zakrzewie          

- Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie

- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie

- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie

- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach

- Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dopiewie,

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

2) jako instytucje kultury:

            - Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie.

3) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.