Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 poz.1118 ze zm.), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę  na realizację zadania publicznego pt. Królewska gra - szachy. Uczczenie rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski złożoną przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo