Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.1.2016 o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowych z budynkami biurowo-socjalno-technicznymi na terenie działek o numerach ewidencyjnych 123/6, 135 i 136 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo