OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.44.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegaj±cej na budowie elementów sportowo rekreacyjnych na terenie działki o nr ewid. 41/2 obręb Gołuski, gmina Dopiewo