OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.43.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elementów sportowo rekreacyjnych na terenie działki o nr ewid. 730 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo