OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.64.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach o windę zewnętrzną wraz z przebudową i nadbudową części budynku na terenie części działki o nr ewid. 284/21 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo