OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.30.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 205/10 obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo