Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 października 2014r. o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 10/2013 z dnia 26 sierpnia 2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak: WD.6740.16.2013.MA) na rozbudowę drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.