Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2014 r. dotyczące wydania decyzji nr 8/2014 (znak IR-III.7820.6.2014.2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 307 w zakresie budowy chodnika na odcinku Zakrzewo - Polityka