W sprawie:
wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dopiewo aportu środków trwałych stanowiących elementy infrastruktury sanitarnej do spółki z o. o. Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie

Data uchwały:
2014-04-28

Numer uchwały:
LXVI/448/14

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia