W sprawie:
przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt"

Data uchwały:
2014-04-28

Numer uchwały:
LXVI/446/14

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia