Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.04.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 w zakresie budowy chodnika na odcinku Zakrzewo - Polityka”.