Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu w dniu 13.12.2013 r. postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie wstrzymania wykonania decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.06.2007 r. SR.II-3.66191-5/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S-11 na odcinku Złotkowo - A2 węzeł "Głuchowo".