W sprawie:
określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Gminy Dopiewo dla młodych sportowców

Data uchwały:
2013-11-25

Numer uchwały:
LVII/395/13

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego