W sprawie:
nadania nazwy ulicy Ananasowa we wsi Skórzewo

Data uchwały:
2013-11-25

Numer uchwały:
LVII/392/13

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego