Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 listopada 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Stawnej w m. Skórzewo, gm. Dopiewo”. Wniosek z dnia 5.11.2013 r. (korekta z dnia 12.11.2013 r.) obejmuje działki o nr ewidencyjnych: 178, 263/3, 183/2, 186/1, 186/2, 188, 191/4, 191/5, 196, 226/3, 226/4, 250/3, 245/4, 243/1, 242/3, 235/8, 263/1, 408, 409, 182, 183/1, 191/3, 191/1, 192/1, 192/2, 195, 199, 200 242/5, 305/17, 227/17 (227/22, 227/21), 227/3 (227/20, 227/19), 252 (252/2, 252/1), 251/4 (251/6, 251/5), 253/5 (253/9, 253/8), 253/1 (253/7, 253/6), 226/2, 202/4, 263/4, 305/17.