Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.10.2013 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6.09.2013 r., którą uchylono część ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.06.2011 r. nr 12/2011 (znak IR.III-6.7820-14/11) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odc. Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 w zakresie budowy wiaduktu WS 22A nad linią kolejową PKP w ciągu drogi dojazdowej nr 2.13-2.18 wraz z budową dróg dojazdowych oraz usunięcia kolizji linii wysokiego napięcia 400 kV relacji Plewiska - krajnik z przebiegiem obwodnicy w km 22+883 i 23+311, na terenie gminy Dopiewo.