Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. o wydaniu dnia 26.08.2013 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 10/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, powiat poznański, województwo wielkopolskie.