W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXX/216/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXXV/263/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2013 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 6300 z dnia 19.12.2012 r.