W sprawie:
nadania nazwy ulicy Chmielna we wsi Dopiewiec

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXXV/253/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 5300 z dnia 16.11.2012 r