W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2013 r.

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXXV/260/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2013 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 4693 z dnia 31.10.2012 r.