W sprawie:
zmiany Uchwały nr XVIII/148/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2012 rok.

Data uchwały:
2012-09-24

Numer uchwały:
XXXIV/245/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia