W sprawie:
nadania nazwy ulicy Cisowa we wsi Zakrzewo

Data uchwały:
2012-09-24

Numer uchwały:
XXXIV/244/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 4261 z dnia 10.10.2012 r.