W sprawie:
nadania nazwy ulicy Gwiaździsta we wsi Zakrzewo

Data uchwały:
2012-09-24

Numer uchwały:
XXXIV/243/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego