W sprawie:
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Skórzewie

Data uchwały:
2012-07-30

Numer uchwały:
XXXIII/222/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia