W sprawie:
zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości - Sołectwa Konarzewo 2012-2019"

Data uchwały:
2012-07-30

Numer uchwały:
XXXIII/227/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia