W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań NIP7822377160.

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXVII/196/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia