W sprawie:
nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXVII/200/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.