W sprawie:
przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty biesiadnej w Żarnowcu.

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXVII/201/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.