W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2012.

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXVII/202/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia