W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXVII/203/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia