Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 1446 z dnia 20.03.2012 r.