W sprawie:
realizacji projektu o nazwie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów w klasach I-III z terenu gminy Dopiewo o numerze: POKL.09.01.02-30-071/11.

Data uchwały:
2011-08-23

Numer uchwały:
XI/94/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia