W sprawie:
zmiany Uchwały Nr VI/49/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Skórzewie.

Data uchwały:
2011-08-23

Numer uchwały:
XI/92/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia