W sprawie:
ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlicy wiejskiej w Palędziu.

Data uchwały:
2011-08-23

Numer uchwały:
XI/88/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - nr 276 poz. 4419 z dnia 18.10.2011 r.