Stowarzyszenie "Chór Bel Canto Gminy Dopiewo"
Oficjalna strona internetowa:
http://www.belcanto-dopiewo.pl/