Budynek A Urzędu Gminy - ul. Leśna 1c w Dopiewie

 

Pokój

Telefon

E-mail

Paweł Przepióra
Wójt Gminy

3

618 906 360

wojt@dopiewo.pl

Paweł Jazy
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

2

618 906 351

pawel.jazy@dopiewo.pl

Małgorzata Wzgarda
Sekretarz Gminy

4

618 906 352

malgorzata.wzgarda@dopiewo.pl

Małgorzata Mazurek
Skarbnik Gminy

101

618 906 353

skarbnik@dopiewo.pl 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Michał Kublicki
Radca prawny

8

 

michal.kublicki@dopiewo.pl

Radosław Przygoński
Audytor wewnętrzny

8

618 906 995

radoslaw.przygonski@dopiewo.pl  

Paweł Rosół

Inspektor Ochrony Danych

104

 

iod@dopiewo.pl

Zbigniew Mamys
Specjalista ds. komunikacji i inicjatyw społecznych

17

618 906 363

zbigniew.mamys@dopiewo.pl  

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Milena Augustyniak
Sekretariat Wójta Gminy

1

618 906 360

milena.augustyniak@dopiewo.pl

Marta Bednarczuk
Kadry, administracja

1

618 906 361

marta.bednarczuk@dopiewo.pl

Joanna Kopystecka
Biuro Obsługi Klienta, gospodarka odpadami

5

618 906 400

joanna.kopystecka@dopiewo.pl

Małgorzata Hetmańska
Biuro Obsługi Klienta

5

618 906 362

malgorzata.hetmanska@dopiewo.pl

Magdalena Pawlicka
Zamówienia publiczne, przetargi

118

618 906 366

magdalena.pawlicka@dopiewo.pl

Damian Gryska
Biuro Rady Gminy

104

618 906 367

damian.gryska@dopiewo.pl

Paweł Molęda
Transport publiczny, dowozy uczniów do szkół 

113

618 906 409

pawel.moleda@dopiewo.pl

REFERAT FINANSOWY I BUDŻETU

Borys Chwiłkowski
Kierownik podatków i opłat

105

618 906 380

borys.chwilkowski@dopiewo.pl

Blanka Górna
Księgowość podatkowa, windykacja

7

618 906 419

blanka.gorna@dopiewo.pl

Katarzyna Trzebowska
Księgowość podatkowa, windykacja

7

618 906 382

katarzyna.trzebowska@dopiewo.pl

Anna Skarbińska
Wymiar podatków lokalnych

105

618 906 384

anna.buksa@dopiewo.pl

Karina Lamenta
Wymiar podatków lokalnych

105

618 906 399

karina.lemanta@dopiewo.pl

Magdalena Pawlak

Wymiar podatków lokalnych

106

618 906 388

magdalena.pawlak@dopiewo.pl

Anna Pięta
Wymiar podatków lokalnych

106

618 906 383

anna.pieta@dopiewo.pl

Izabela Retkowska
Księgowość podatkowa, windykacja

106

618 906 368

izabela.retkowska@dopiewo.pl

Anna Czarnecka-Urban

Księgowość podatkowa, wymiar podatku od środków transportowych

107

618 906 389

anna.czarnecka@dopiewo.pl   

Kinga Czekalska-Fiebich
Księgowość budżetowa

107

618 906 385

kinga.czekalska@dopiewo.pl

Dorota Gumienna
Księgowość

108

618 906 381

dorota.gumienna@dopiewo.pl

Ewa Płotkowiak
Księgowość, płace

108

618 906 387

ewa.plotkowiak@dopiewo.pl

Katarzyna Czapczyk

Agnieszka Szeja (umowa na zastępstwo)
Księgowość budżetowa

108

618 906 386

katarzyna.lesniczak@dopiewo.pl

agnieszka.wyrwas@dopiewo.pl

Anna Przybylska
Windykacja

116

618 906 379

anna.przybylska@dopiewo.pl

 

 

 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Remigiusz Hemmerling
Kierownik Referatu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opłata planistyczna

12

618 906 390

remigiusz.hemmerling@dopiewo.pl

Iwona Brzostowska-Ceglarz

decyzje warunków zabudowy

11

618 906 391

iwona.ceglarz@dopiewo.pl 

Magdalena Łączkowska

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP; przygotowywanie wypisów i wyrysów; sprzedaż dzierżawa gruntów; nazewnictwo ulic i placów; numeracja porządkowa posesji; decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego

11

618 906 397

magdalena.laczkowska@dopiewo.pl 

Agnieszka Marczyńska
Gospodarka gruntami, ewidencja zabytków

13

618 906 398

agnieszka.marczynska@dopiewo.pl

Ewa Hejwosz
Ochrona środowiska, zgody na wycinkę drzew

14

618 906 395

ewa.hejwosz@dopiewo.pl

Zbigniew Kobiela
Decyzje oceny oddziaływania na środowisko, ochrona zwierząt

14

618 906 396

zbigniew.kobiela@dopiewo.pl

Katarzyna Nowak
Planowanie przestrzenne, opłata adiacencka

15

618 906 392

katarzyna.nowak@dopiewo.pl 

Łukasz Ślisiński
Przygotowywanie projektów decyzji: warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego; opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

15

618 906 393

lukasz.slisinski@dopiewo.pl

 

Budynek B Urzędu Gminy - ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie

Ze względu na sytuację epidemiczną i wzmożony ruch klientów w Referacie Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prosimy o telefoniczne umawianie wizyt. Klienci umówieni telefonicznie są obsługiwani w pierwszej kolejności. Klienci wchodzą do biura bez osób towarzyszących, jeśli nie jest to wymagane.

 

 

Pokój

Telefon

E-mail

URZĄD STANU CYWILNEGO

Natalia Szajstek
Kierownik USC

2

618 906 429

natalia.szajstek@dopiewo.pl

Ewa Górka
Zastępca kierownika USC

2

618 906 428

ewa.gorka@dopiewo.pl

 

 

 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Renata Szwarc
Kierownik Referatu

7

618 906 420

renata.szwarc@dopiewo.pl

Weronika Leśniczak
Dowody osobiste

3

618 906 421

weronika.lesniczak@dopiewo.pl 

Anna Antkowiak
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

8

618 906 423

anna.antkowiak@dopiewo.pl

Milena Solarska-Bischoff
Ewidencja ludności, ePUAP, postępowania administracyjne – wymeldowanie, zameldowanie

8

618 906 422

milena.solarska@dopiewo.pl 

Patrycja Plewińska
Kwalifikacja wojskowa, weryfikacja PESEL, udostępnianie danych osobowych

9

618 906 424

patrycja.plewinska@dopiewo.pl 

 

Budynek C Urzędu Gminy - ul. Leśna 2a w Dopiewie

REFERAT ds. PROMOCJI I ROZWOJU GMINY

 

Adam Mendrala
Kierownik Referatu, czasopismo "Czas Dopiewa", strona internetowa www.dopiewo.pl

1

618 906 370

adam.mendrala@dopiewo.pl

 

Beata Spychała
Promocja gminy, portale społecznościowe,  strona internetowa www.dopiewo.pl, DBO

2

618 906 372

beata.spychala@dopiewo.pl

 

Michał Juskowiak
Promocja gminy, portale społecznościowe,  strona internetowa www.dopiewo.pl, organizacje pozarządowe, ZFŚS

2

618 906 373

michal.juskowiak@dopiewo.pl

 

Maria Bąk
Fundusze zewnętrzne, zamówienia publiczne, organizacje pozarządowe, Biuletyn Informacji Publicznej

3

618 906 371

maria.bak@dopiewo.pl

 

Milena Wolna
Fundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe

3

618 906 369

milena.wolna@dopiewo.pl

 

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

- Budynek biurowy (modułowy) ul. Leśna 2a w Dopiewie

Aleksandra Rutyna
Kierownik Referatu

1

618 906 410

aleksandra.rutyna@dopiewo.pl 

Mirosław Stempniak
Zastępca Kierownika Referatu, inwestycje liniowe - drogi

2

618 906 414

miroslaw.stempniak@dopiewo.pl

Justyna Bartkowiak

Obiekty kubaturowe - Inwestycje i remonty

3

618 906 417

justyna.bartkowiak@dopiewo.pl  

Joanna Müller

Gospodarka lokalowa, mała architektura, zagospodarowanie terenów

3

618 906 411

joanna.muller@dopiewo.pl  

Paulina Trybuś-Ludwiczak
Decyzje zajęcia pasa, decyzje lokalizacji urządzeń w pasie drogowym

4

618 906 412

paulina.trybus@dopiewo.pl

Kacper Krzywiak
Budowa i utrzymanie dróg 

4

618 906 413

 kacper.krzywiak@dopiewo.pl

Monika Nawrot
Koordynacja projektów inwestycyjnych 

5

618 906 415

monika.nawrot@dopiewo.pl

Krzysztof Wojtkowiak
Inwestycje liniowe - oświetlenie, utrzymanie oświetlenia

5

618 906 418

krzysztof.wojtkowiak@dopiewo.pl

 

Budynek D Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie - ul. Łąkowa 2A w Dopiewie

 

Pokój

Telefon

E-mail

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA

Tomasz Kąkolewski
Kierownik Referatu

020

618 941 203

wew. 203

tomasz.kakolewski@dopiewo.pl

Agnieszka Siejak
Zastępca Kierownika Referatu, Dotacje dla placówek niepublicznych

013

618 941 202

wew. 202

agnieszka.siejak@dopiewo.pl

Anna Wiciak
Administracja i płace placówek oświatowych

011

618 906 376

anna.wiciak@dopiewo.pl

Natalia Nowak

Administracja i płace placówek oświatowych

011

618 906 374

natalia.nowak@dopiewo.pl

Urszula Pawińska

Administracja i płace placówek oświatowych

011

618 906 401

urszula.pawinska@dopiewo.pl

Magdalena Kolanoś

Księgowość placówek oświatowych

013

618 941 204

magdalena.kolanos@dopiewo.pl

Karolina Kokorniak

Księgowość placówek oświatowych

013

618 941 377

karolina.kokorniak@dopiewo.pl

Olga Miśtak
Administracja placówek oświatowych

021

618 906 378

olga.mistak@dopiewo.pl

Natalia Styperek

Administracja i księgowość placówek oświatowych

021

618 906 375

natalia.styperek@dopiewo.pl 

Małgorzata Malida-Mizerny

Księgowość placówek oświatowych

021

618 906 402

anna.mrozik@dopiewo.pl

 

 

Budynek E Straż Gminna w Dopiewie, ul. Łąkowa 5a, 62-070 Dopiewo

 

Pokój

Telefon

E-mail

STRAŻ GMINNA

Adam Półtoraczyk
Komendant Straży Gminnej

 

512 457 977

adam.poltoraczyk@dopiewo.pl

Tomasz Strugacz
Strażnik gminny

 

512 457 977

tomasz.strugacz@dopiewo.pl

Paweł Szmania
Strażnik gminny

 

512 457 977

pawel.szmania@dopiewo.pl

Radosław Zając
Strażnik gminny

 

512 457 977

radoslaw.zajac@dopiewo.pl

Renato Przygodzki
Strażnik gminny

 

512 457 977

renato.przygodzki@dopiewo.pl