Budynek A Urzędu Gminy - ul. Leśna 1c w Dopiewie

 

Pokój

Telefon

E-mail

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Wzgarda
Sekretarz Gminy

4

618 906 352

malgorzata.wzgarda@dopiewo.pl

Małgorzata Mazurek
Skarbnik Gminy

101

618 906 353

skarbnik@dopiewo.pl 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Michał Kublicki
radca prawny

8

 

michal.kublicki@dopiewo.pl

Radosław Przygoński
Audytor wewnętrzny

8

618 906 995

radoslaw.przygonski@dopiewo.pl  

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Milena Augustyniak
Sekretariat Wójta Gminy

1

618 906 360

milena.augustyniak@dopiewo.pl

Elżbieta Basińska
Kadry, administracja UG

1

618 906 361

elzbieta.basinska@dopiewo.pl

Joanna Kopystecka
Biuro Obsługi Klienta, gospodarka odpadami

5

618 906 400

joanna.kopystecka@dopiewo.pl

Małgorzata Hetmańska
Biuro Obsługi Klienta

5

618 906 362

malgorzata.hetmanska@dopiewo.pl

Magdalena Pawlicka
zamówienia publiczne, przetargi

118

618 906 366

magdalena.pawlicka@dopiewo.pl

Damian Gryska
Biuro Rady Gminy

104

618 906 367

damian.gryska@dopiewo.pl

REFERAT FINANSOWY I BUDŻETU

Dorota Gumienna
księgowość

108

618 906 381

dorota.gumienna@dopiewo.pl

Ewa Płotkowiak
księgowość, płace

108

618 906 387

ewa.plotkowiak@dopiewo.pl

Katarzyna Czapczyk
księgowość budżetowa

108

618 906 386

katarzyna.lesniczak@dopiewo.pl

Anna Czarnecka-Urban

księgowość podatkowa, wymiar podatku od środków transportowych

107

618 906 389

anna.czarnecka@dopiewo.pl   

Kinga Czekalska-Fiebich
księgowość budżetowa

107

618 906 385

kinga.czekalska@dopiewo.pl

Blanka Górna
Księgowość podatkowa, windykacja

101

618 906 419

blanka.gorna@dopiewo.pl

Anna Skarbińska
wymiar podatków lokalnych

105

618 906 384

anna.buksa@dopiewo.pl

Katarzyna Trzebowska
księgowość podatkowa, windykacja

105

618 906 382

katarzyna.trzebowska@dopiewo.pl

Borys Chwiłkowski
wymiar podatków lokalnych

105

borys.chwilkowski@dopiewo.pl

Zuzanna Paluszak-Bendlewska

wymiar podatków lokalnych

106

618 906 383

zuzanna.paluszak@dopiewo.pl

Magdalena Pawlak

wymiar podatków lokalnych

106

618 906 388

magdalena.pawlak@dopiewo.pl

Karina Lamenta

Monika Stachowiak (umowa na zastępstwo)
wymiar podatków lokalnych

106

618 906 399

karina.lamenta@dopiewo.pl

monika.stachowiak@dopiewo.pl

Anna Śmierzchalska
windykacja

116

618 906 379

anna.smierzchalska@dopiewo.pl

 

 

 

 

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Aleksandra Rutyna
Kierownik Referatu

111

618 906 410

aleksandra.rutyna@dopiewo.pl 

Mirosław Stempniak
Zastępca Kierownika Referatu, inwestycje liniowe - drogi

112

618 906 414

miroslaw.stempniak@dopiewo.pl

Paulina Trybuś-Ludwiczak
decyzje zajęcia pasa, decyzje lokalizacji urządzeń w pasie drogowym

109

618 906 412

paulina.trybus@dopiewo.pl

Krzysztof Wojtkowiak
inwestycje liniowe - oświetlenie, utrzymanie oświetlenia

109

618 906 418

krzysztof.wojtkowiak@dopiewo.pl

Justyna Bartkowiak

Inwestycje i remonty, utrzymanie dróg

110

618 906 417

justyna.bartkowiak@dopiewo.pl  

Monika Nawrot
koordynacja projektów inwestycyjnych 

113

618 906 415

monika.nawrot@dopiewo.pl

Marcin Górczak
Inwestycje liniowe 

113

618 906 409

marcin.gorczak@dopiewo.pl

 

 

 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Remigiusz Hemmerling
Kierownik Referatu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opłata planistyczna

12

618 906 390

remigiusz.hemmerling@dopiewo.pl

Iwona Brzostowska-Ceglarz

decyzje warunków zabudowy

11

618 906 391

iwona.ceglarz@dopiewo.pl 

Magdalena Łączkowska

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP; przygotowywanie wypisów i wyrysów; sprzedaż dzierżawa gruntów; nazewnictwo ulic i placów; numeracja porządkowa posesji; decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego

11

618 906 397

magdalena.laczkowska@dopiewo.pl 

Agnieszka Marczyńska
gospodarka gruntami, ewidencja zabytków

13

618 906 394

agnieszka.marczynska@dopiewo.pl

Ewa Hejwosz
ochrona środowiska, zgody na wycinkę drzew

14

618 906 395

ewa.hejwosz@dopiewo.pl

Zbigniew Kobiela
decyzje oceny oddziaływania na środowisko, ochrona zwierząt

14

618 906 396

zbigniew.kobiela@dopiewo.pl

Katarzyna Nowak
opłata adiacencka

15

618 906 392

katarzyna.nowak@dopiewo.pl 

Łukasz Ślisiński
przygotowywanie projektów decyzji: warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego; opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

15

618 906 393

lukasz.slisinski@dopiewo.pl

 

Budynek B Urzędu Gminy - ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie

 

Pokój

Telefon

E-mail

URZĄD STANU CYWILNEGO

Natalia Szajstek
Kierownik USC

2

618 906 429

natalia.szajstek@dopiewo.pl

Ewa Górka
zastępca kierownika USC

2

618 906 428

ewa.gorka@dopiewo.pl

 

 

 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Renata Szwarc
Kierownik Referatu

7

618 906 420

renata.szwarc@dopiewo.pl

Weronika Leśniczak
Dowody osobiste

3

618 906 421

weronika.lesniczak@dopiewo.pl 

Anna Antkowiak
działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

8

618 906 423

anna.antkowiak@dopiewo.pl

Milena Solarska-Bischoff
ewidencja ludności, ePUAP, postępowania administracyjne – wymeldowanie, zameldowanie

8

618 906 422

milena.solarska@dopiewo.pl 

Patrycja Plewińska
kwalifikacja wojskowa, weryfikacja PESEL, udostępnianie danych osobowych

8

618 906 424

patrycja.plewinska@dopiewo.pl 

 

Budynek C Urzędu Gminy - ul. Leśna 2a w Dopiewie

REFERAT ds. PROMOCJI I ROZWOJU GMINY

Adam Mendrala
Kierownik Referatu, czasopismo "Czas Dopiewa", strona internetowa www.dopiewo.pl

1

618 906 370

adam.mendrala@dopiewo.pl

Beata Spychała
promocja gminy, portale społecznościowe,  strona internetowa www.dopiewo.pl, DBO

2

618 906 372

beata.spychala@dopiewo.pl

Michał Juskowiak
promocja gminy, portale społecznościowe,  strona internetowa www.dopiewo.pl, organizacje pozarządowe, ZFŚS

2

618 906 372

michal.juskowiak@dopiewo.pl

Maria Bąk
fundusze zewnętrzne, zamówienia publiczne, organizacje pozarządowe, Biuletyn Informacji Publicznej

3

618 906 371

maria.bak@dopiewo.pl

Milena Wolna
fundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe

3

618 906 371

milena.wolna@dopiewo.pl

 

 

 

Pokój

Telefon

E-mail

STRAŻ GMINNA

Adam Półtoraczyk
Komendant Straży Gminnej

 

618 941 986

603 503 797

adam.poltoraczyk@dopiewo.pl

Tomasz Strugacz
Strażnik gminny

 

618 941 986

512 457 977

tomasz.strugacz@dopiewo.pl

Paweł Szmania
Strażnik gminny

 

618 941 986; 512 457 977

pawel.szmania@dopiewo.pl

Radosław Zając
Strażnik gminny

 

618 941 986

512 457 977

radoslaw.zajac@dopiewo.pl

Renato Przygodzki
Strażnik gminny

 

618 941 986

512 457 977

renato.przygodzki@dopiewo.pl

 

 

 

 

Budynek D Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie - ul. Łąkowa 2A w Dopiewie

 

Pokój

Telefon

E-mail

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA

Tomasz Kąkolewski
Kierownik Referatu

020

618 941 203

wew. 203

tomasz.kakolewski@dopiewo.pl

Agnieszka Siejak
Zastępca Kierownika Referatu, Dotacje dla placówek niepublicznych

013

618 941 202

wew. 202

agnieszka.siejak@dopiewo.pl

Anna Wiciak
administracja i płace placówek oświatowych

011

618 906 376

anna.wiciak@dopiewo.pl

Natalia Nowak

Marta Bednarczuk (umowa na zastępstwo)
administracja i płace placówek oświatowych

011

618 906 374

marta.bednarczuk@dopiewo.pl

Olga Miśtak
administracja placówek oświatowych

021

618 906 378

olga.mistak@dopiewo.pl

Magdalena Kolanoś

księgowość placówek oświatowych

013

618 941 204

magdalena.kolanos@dopiewo.pl

Natalia Styperek

administracja i księgowość placówek oświatowych

021

618 906 375

natalia.styperek@dopiewo.pl 

Małgorzata Malida-Mizerny

księgowość placówek oświatowych

021

618 906 402

anna.mrozik@dopiewo.pl

Urszula Pawińska

Administracja i płace placówek oświatowych

011

618 906 401

urszula.pawinska@dopiewo.pl

Marta Andrzejewska

księgowość placówek oświatowych

011

618 906 401

marta.andrzejewska@dopiewo.pl