Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Nr 7 poz. 156 z dnia 19 stycznia 2007 roku.