Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo Nr 532/2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie: odwołania przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Więckowice, stanowiących własność Gminy Dopiewo.