RMKiOS.6220.3.2022 Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.