Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo Nr 527/2022 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Dąbrówka, stanowiących własność Gminy Dopiewo.