Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne na wniosek osoby fizycznej.