RMKiOS.6220.11.2022 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej osiedla mieszkaniowego w Dopiewcu przy ul. Tranzytowej Etap I na terenie działek o nr ewid. 202/4, 121/6, 192/97, 192/95, 192/96, 192/31, 192/76, 192/77, 192/78, 192/79, 192/80, 192/81, 192/82, 192/83, 192/84, 192/106, 192/107 oraz 192/108 obręb Dopiewiec, gm. Dopiewo.