Rada Gminy informuję, że w dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

 1.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji:

2.      Analiza wniosków w sprawie powołania nowych form ochrony przyrody oraz nadania im stosownych nazw.

3.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie, w rejonie ul. Szarotkowej, dz. 362/3.

4.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewie, w rejonie ul. Poznańskiej i linii kolejowej.

5.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewcu, w rejonie ul. Osiedle, Skrytej i Wichrowej.

6.      Wniosek w sprawie wykupu od Gminy dz. 245/37 w Dąbrowie i dz. 46/2 w Zakrzewie.