Rada Gminy informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XL/495/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2022, w miesiącu lipcu przewidziana jest przerwa wakacyjna Rady Gminy. W tym miesiącu nie odbywają się komisje ani sesja Rady.